Økt kunnskap om Fabry sykdom

Vi inviterer deg til å delta i en nordisk Fabry pasientundersøkelse.

Palette Color
primary_color

Fabry sykdom er en sjelden genetisk avleiringssykdom som det kan være vanskelig å diagnostisere. Sanofi Genzyme gjør, i samarbeid med nordiske pasientforeninger, en pasientundersøkelse om Fabry sykdom.

Undersøkelsen gjennomføres i april, den internasjonale måneden for Fabry sykdom. Det vil ta deg ca 10 minutter og svare på undersøkelsen. Alle svar er anonyme.

Vi håper at undersøkelsen vil bidra til en bedre forståelse for diagnosen, og hvordan Fabry sykdom påvirker livskvaliteten i hverdagen.

Resultatet av undersøkelsen blir gjort tilgjengelig for de nordiske Fabry pasientforeningene. Den vil også bli publisert på Sanofi Genzymes nettside sjeldne-sykdommer.no.

Foresatte kan fylle ut for mindreårige under 16 år.

På den første siden av spørreskjemaet velger du hvilket språk du vil bruke, og hvilket land du bor i. 

Spørreskjema finner du her

Foresattes spørreskjema finner du her

Takk for din deltagelse! 

MAT-NO-2100323 v/1.0 04/21