Gauchers sykdom

Gauchers er en sjelden, arvelig sykdom som kan påvirke flere organer i kroppen. Sykdommens alvorlighetsgrad varier. Få oversikt over sykdommen her.

Palette Color
complement_color

Jeg fokuserer på de små seirene

Maria nekter å la Gauchers sykdom ta over livet. Hun samler på seire, men aksepterer også at det kan finnes dårlige dager. Og hun har også funnet noe spesielt å bruke sykdommen til.

Hva er Gauchers sykdom?

Gaucher er en sjelden sykdom som kan ramme både menn og kvinner.

Sykdommen er arvelig, som betyr at den blir overført fra foreldre til barn. Sykdommen kalles også for Morbus Gaucher.