Personer med Fabry sykdom

Hva er Fabry sykdom?¹

Fabry sykdom er en sjelden, arvelig sykdom i stoffskiftet. Det betyr at den kan følge familier i generasjoner og overføres fra foreldre til barn. Sykdommen skyldes en feil i genene og kan oppstå hos menn og kvinner i alle aldre uavhengig av etnisk bakgrunn. Fabry sykdom kalles også for en lysosomal avleiringssykdom – en fellesbetegnelse for sykdommer hvor kroppen ikke kan bryte ned og skille ut avfallsstoffer.

Hva skjer i kroppen når du har Fabry?

Se en film som forklarer hva Fabry sykdom er, hva som skjer i kroppen og hvilke symptomer som er vanlige for mennesker med Fabry.

Hvor mange har Fabry sykdom?

Fabry er en sjelden sykdom som estimeres til 1 av 40 000 mennesker på verdensbasis. Sykdommen er trolig underdiagnostisert, dvs. at noen kanskje har Fabry sykdom uten å vite det.

Skader organene

Fabry sykdom kan forårsake en lang rekke helseproblemer fordi sykdommen ofte skader organene. Du kan ikke alltid merke eller se symptomene, da skader på hjertet eller nyrene ikke nødvendigvis gir tydelige forandringer – i hvert fall ikke i starten.  Skadene kan påvises ved spesifikke undersøkelser. 

Er kronisk

Fabry sykdom kalles for en «progressiv sykdom» fordi den kan bli verre over tid (eller progrediere). Sykdommen kan ikke kureres, men du kan få flere former for behandling som kan lindre symptomene og bremse sykdommens utvikling.  

Les om behandling av Fabry sykdom

Kalles også for Anderson-Fabry sykdom

Det var Dr. William Anderson (England) og Johannes Fabry (Tyskland) som uavhengig av hverandre beskrev Fabry sykdom for første gang i 1898.

Fabry sykdom er oppkalt etter den tyske legen Johannes Fabry. Sykdommen blir også omtalt som Anderson-Fabry sykdom og som Fabrys sykdom.

Anderson-Fabry sykdom

Hva forårsaker Fabry sykdom?

Årsaken til Fabry sykdom er en feil i ett enkelt av kroppens omkring 30 000 gener. Gener er små pakker med informasjon som ligger inne i de fleste av kroppens celler. Genene inneholder en kode som forteller cellene hva de skal gjøre – litt som et dataprogram for kroppen. Hvis det er en feil i en av kodene, virker ikke dataprogrammet ordentlig. Det samme gjelder hvis det er en feil i et av genene – da virker ikke kroppen ordentlig.

Kan ikke bryte ned avfallsstoffer

Når du har Fabry sykdom, betyr genfeilen at kroppen din ikke produserer nok av et bestemt enzym som bryter ned og skiller ut avfallsstoffer. I stedet hoper avfallsstoffene seg opp, slik at flere av kroppens organer og funksjonalitet over tid kan ta skade.

Kalles en lysosomal avleiringssykdom

Det finnes flere andre sykdommer hvor kroppen ikke kan bryte ned og utskille avfallsstoffer, bl.a. MPS, Gauchers sykdom og Pompe sykdom. Fellesbetegnelsen for sykdommene er «lysosomal avleiringssykdom». Lysosomal refererer til den delen av kroppens celler hvor avleiringen finner sted – kalt «lysosomet» og avleiring betyr opphopning.

Les om symptomene på Fabry sykdom

Hva skjer i kroppen ved Fabry sykdom?

Inne i menneskets kropp finnes det en masse celler. Cellene produserer enzymer, som bidrar til at kjemiske reaksjoner kan finne sted. Det finnes mange ulike enzymer med ulike oppgaver som alle sørger for at kroppen kan fungere normalt. Når du har Fabry sykdom, blir produksjonen av enzymer forstyrret. Konsekvensen er at kroppen din over tid kan utvikle organskade. 

Et av enzymene som kroppen normalt produserer, kalles alfa-gal (alfa-galaktosidase A). Alfa-gal bryter ned fettstoffet GL-3 / Gb3 (globotriaosylceramid). Hos personer med Fabry sykdom produserer ikke kroppen nok alfa-gal, og eller enzymet virker ikke slik det skal. 

Dette betyr at fettstoffet GL-3 ikke blir brutt ned som normalt. I stedet samler det seg i cellene i kroppen, nærmere bestemt i cellens lysosomer. Avleiring av GL-3 kan ødelegge cellene og føre til at sykdommen utvikler seg gradvis i ulike deler av kroppen:

Les hvordan du diagnostiserer Fabry sykdom

Familietre-ikon
Fabry er en arvelig sykdom. Få informasjon om arvelighet, genetisk testing og genetisk rådgivning.
Hjerte-ikon
Smerter i hender og føtter, mageproblemer og hudutslett kan være symptomer på Fabry.
Førstehjelpsutstyr-ikon
Symptomene ved Fabry kan behandles og følges av ulike spesialister. Se hvordan.
Del eller skriv ut

Referanser
1. Desnick RJ, Ioannou YA, Eng CM. α-Galactosidase A Deficiency: Fabry Disease. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antonarakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G. eds. The Online Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease New York, NY: McGraw-Hill; 2014. http://ommbid.mhmedical.com/content.aspx?bookid=971&sectionid=62644837. Accessed April 09, 2019.