Mennesker med Pompe sykdom

Pasientforeninger

Her kan du finne mer informasjon om sjeldne diagnoser, samt støtte og nettverk for personer med Pompe sykdom og deres pårørende.

Pasientforeninger

Kompetansetjeneste

Forstørrelsesglass-ikon
Pompe er en sjelden, arvelig muskelsykdom som kan forveksles med andre muskelsykdommer.
Hjerte-ikon
Muskelsvakhet og pustevansker kan være symptomer på Pompe sykdom.
Førstehjelpsutstyr-ikon
Symptomene ved Pompe kan behandles og følges av ulike spesialister. Se hvordan.
Del eller skriv ut