Slik får du mest ut av legebesøket

En av de største utfordringene for personer med sjeldne diagnoser er ofte selve diagnostikken, og mange opplever at det tar lang tid å få en diagnose. Man må gjerne innom flere spesialister, tiden inne hos legen kan føles knapp og spørsmålene er mange. Denne samtaleguiden kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av legebesøket.

Forbered deg godt

Forberedelse er nøkkelen til å få mest mulig ut av tiden hos legen. Tenk gjennom bekymringer og spørsmål som har dukket opp siden forrige legebesøk, skriv dette ned, og referer til punktene dine under avtalen. Et godt tips er å prioritere punktene på forhånd, slik at du får dekket det som er aller viktigst for deg å få en avklaring på, eller lufte med legen din. Dersom du nå har time hos en ny lege, ikke ta for gitt at legen har full informasjon om dine tidligere legebesøk. Vær forberedt på å gi en kortversjon av sykehistorien din.

Ta med deg noen

Noen legebesøk kan være overveldende av ulike grunner, og da kan det være fint å ha med seg noen som kan være til støtte – enten om det er en venn, et familiemedlem eller noen andre du stoler på og er trygg på.

Forstå symptomene

Uavhengig av hvilke symptomer du har, er det viktig å reflektere over hvordan de påvirker deg og hvordan symptomene oppleves eller endres i gitte situasjoner. Desto mer spesifikt du kan beskrive symptomene, desto mer hjelp er det for legen. For eksempel vil spørsmål som dette kunne fungere som en god sjekkliste:  

  • Når oppstår symptomene? 
  • Hvordan oppleves de? 
  • Har de blitt verre eller bedre siden de først oppsto? 
  • Hvor lenge har du hatt dem? 
  • Hvordan påvirker de deg fra dag til dag? 
  • Varierer symptomene med tid og/eller aktivitet? 
  • Kan det være en felles forklaring dersom du har flere symptomer? 
  • Har du nære familiemedlemmer som har de samme symptomene som deg? 

Vær åpen

Å være i stand til å diskutere og fortelle åpent om egne symptomer i samtale med legen, er en viktig del av veien til en diagnose. Det gjør det enklere for legen å danne seg et realistisk sykdomsbilde, og finne riktige undersøkelser som kan bekrefte diagnose.

Still spørsmål

Er du usikker på hva legen sier, be om forklaring. Det viktigste er at du ikke går ut av timen mer usikker enn du kom inn.  Still derfor spørsmål til du har forstått legens vurdering og hva som er planen videre. 

Husk at vurderingen du får vil være et øyeblikksbilde. Nøl derfor ikke med å ta kontakt igjen dersom situasjonen endrer seg og nye symptomer oppstår, eller bedring uteblir.

Lykke til med legetimen!  

Del eller skriv ut