Personer med MPS1

Pasientforeninger

Her kan du finne mer informasjon om MPS (mukopolysakkaridose), og hvor du kan finne støtte og nettverk for mennesker med MPS og deres pårørende:

Norsk:

Internasjonalt: 

  • MPS Society
    Engelsk innsamling og informasjon 
    www.mpssociety.org.uk

     
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Den europeiske organisasjonen for sjeldne sykdommer) 
    www.eurordis.org
Pasienthistorikk-ikon
MPS 1 er en sjelden sykdom som kan påvirke hverdagen til den det gjelder. Hør om andres erfaringer for å håndtere sykdommen.
Forstørrelsesglass-ikon
MPS 1 er en arvelig medfødt sykdom som kan påvirke hele kroppen i forskjellig grad.
Stetoskop-ikon
MPS 1 kan være vanskelig å diagnostisere.
Del eller skriv ut