Mennesker med Pompe sykdom

Søvnforstyrrelse på grunn av nedsatt evne til å puste

Søvn er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt. Søvnforstyrrelser er en fellesbetegnelse på sykdommer som forstyrrer den normale søvnen. Muskelsykdom for eksempel kan påvirke evnen til å puste normalt og gi et dårligere søvnmønster.  

Noen kjappe fakta om søvn: 1,2 

  • Søvn er helt essensielt for oss mennesker, på linje med luft, vann og mat. Det er en helt avgjørende tid for restitusjon av kropp og hjerne. 
  • Omtrent en tredjedel av livet vårt går med til søvn 
  • Det er 2 typer søvn: REM søvn (rapid-eye-movement) (lett søvn) (drømmesøvn), – og non-REM søvn som er en dyp søvn med lavt stoffskifte, langsom hjerterytme og lett nedsatt kroppstemperatur. 
  • Ideelt sett bør det ta omtrent 10-15 minutter å sovne 
  • Regelmessig mosjon bedrer søvnmønsteret.

Søvnforstyrrelse på grunn av nedsatt evne til å puste ved Pompe sykdom (LOPD) ³ ⁴

Pompe sykdom påvirker mange deler av kroppen, inkludert hvordan vi beveger oss og puster. 

Pompe sykdom kan til og med påvirke pusten din når du sover. Det er fordi musklene du bruker når du puster inn og ut kan bli svekket. 

Når søvnen vår påvirkes på grunn av nedsatt evne til å puste, kan det være tegn på underliggende sykdom. Hos pasienter med sent oppstått Pompe sykdom (LOPD) for eksempel, kan dette være et viktig tegn på svakhet i musklene som styrer pusten, og det kan også være en av de første symptomene på Pompe. 

Hvordan brystet beveger seg når du puster

Symptomer på nedsatt evne til å puste under søvn ¹

Symptomene på nedsatt evne til å puste under søvn kan oppleves i løpet av søvnen, men kan også påvirke deg på dagtid. 

Pustesyklus

Diagnostisering og testing

Hvis du mener du har dårlig søvnkvalitet på grunn av pusten, bør du oppsøke legen din slik at aktuelle tester kan bli tatt. 

Oppsummering ⁵ ⁶

Hos personer med LOPD er nedsatt evne til å puste under søvn vanlig, og kan påvirke mer en halvparten av de som har sykdommen. Det kan redusere en persons livskvalitet og kan være første tegn på Pompe sykdom. Det er viktig at du tar kontakt med lege dersom du har disse symptomene, for nødvendig testing og oppfølging. 

Hjerte-ikon
Hvordan er respirasjonssystemet påvirket ved Pompe sykdom?
Stetoskop-ikon
Pompe sykdom ligner andre muskelsykdommer og kan være vanskelig å diagnostisere.
Muskel-ikon
Hvordan er musklene påvirket ved Pompe sykdom?
Del eller skriv ut

Referanser
1. Søvn – Store norske leksikon (snl.no)  

2. Cleveland Clinic. 22 facts about sleep that will surprise you. Available at: https://health.clevelandclinic.org/22-facts-about-sleep-that-will-surprise-you-infographic/  Accessed August 2021. 
3. pustemusklene – Store medisinske leksikon (snl.no) 
4. Mellies U, Lofaso F. Pompe disease: A neuromuscular disease with respiratory muscle involvement. Respir Med 2009;103(4):477-484 
5. Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT et al. AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012;45(3):319-333 
6. Boentert M, Prigent H, Várdi K et al. Practical Recommendations for Diagnosis and Management of Respiratory Muscle Weakness in Late-Onset Pompe DiseaseInt J Mol Sci 2016;17(10):E1735.