Personer med Fabry sykdom

Å leve med Fabry sykdom

Målet er at den som har Fabry sykdom, skal lære seg å møte utfordringer og etter hvert få følelsen av kontroll og mestring over eget liv. Det å mestre eget liv og takle hverdagen er vesentlig for alle mennesker.

Senter for sjeldne diagnoser bidrar gjerne med informasjon og veiledning slik at det skapes en større forståelse for de utfordringene brukeren og familien møter i hverdagen. 

For barn kan det i mange tilfeller være klokt å etablere en ansvarsgruppe som ivaretar oppfølgingen av barnet. Gode planer og hensiktsmessig samarbeid bidrar til oversikt og forutsigbarhet for både familien og hjelpeapparatet.¹

Vil du vite mer om Fabry sykdom

Følgende linker kan være nyttige for å lære mer om Fabry sykdom:

Norsk:

Internasjonalt:

Les hva Fabry sykdom er

Forstørrelsesglass-ikon
Fabry er en sjelden, arvelig metabolsk sykdom forårsaket av en genfeil. Se årsak og hyppighet.
Stetoskop-ikon
Fabry sykdom kan være vanskelig å diagnostisere. Se hvordan du tester for sykdommen.
Førstehjelpsutstyr-ikon
Symptomene ved Fabry kan behandles og følges av ulike spesialister. Se hvordan.
Del eller skriv ut

Referanser
1. www.sjeldnediagnoser.no (19.02.2018)