Pasientforeninger

Her kan du finne mer informasjon om MPS (mukopolysakkaridose), og hvor du kan finne støtte og nettverk for mennesker med MPS og deres pårørende:

Norsk:

Internasjonalt: 

  • MPS Society
    Engelsk innsamling og informasjon 
    www.mpssociety.org.uk
     
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Den europeiske organisasjonen for sjeldne sykdommer) 
    www.eurordis.org